Nieuws

 • Informatie en ondersteuning voor ondernemers rondom Coronavirus

  Als ondernemer komt er veel op u af op dit moment. Er is nog veel onduidelijk en er zijn veel vragen. Op de pagina van de gemeente veendam proberen ze zoveel mogelijk antwoord te geven op vragen, vindt u aanvraagformulieren en contactgegevens. Lees verder

 • Bereikbaarheid VVD Veendam

  Houdt rekening met elkaar. Lees verder

 • Inbreng VVD tijdens de commissie vergadering van maandag 24-02-2020

  Tijdens de vergadering maandag 24-02-2020 heeft de VVD de volgende inbreng gedaan. Lees verder

 • motie afschaffing verhuurdersheffing

  Motie afschaffing verhuurdersheffing Lees verder

 • Bedrijfsbezoek regio

  Dubbel bedrijfsbezoek met de regio. Lees verder

 • Veendam pleit voor realisme met klimaatambities

  De gemeente Veendam wil dat er eerst gekeken wordt naar wat er de komende jaren aan duurzame plannen wordt gerealiseerd, voordat er compleet nieuwe plannen voor wind- en zonneparken worden ontwikkeld. Lees verder

 • Verkiezingscampagne 2018-2022

  Verkiezingscampagne 2018-2022 Lees verder

 • nieuwjaarsgroet

  Vanuit de VVD Veendam wensen we iedereen een heel gelukkig en mooi 2019 toe! Lees verder

 • Bezoek Perfox Veendam.

  Bedrijfsbezoek VVD Veendam bij Perfox. Lees verder

 • Samenstelling College van B&W

  Samenstelling College van B&W In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Veendam. De plannen voor de collegeperiode van 2018 – 2022 staan in het collegeprogramma. Het college bestaat uit: Burgemeester Sipke Swierstra Wethouder Henk - Jan Schmaal Wethouder Ans Grimbergen Wethouder Bert Wierenga Wethouder Jaap Velema De gemeentesecretaris is Harry Coerts Burgemeester De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college. Wethouders Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen. Gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester. Lees verder

 • Nieuwe inwoner gemeente Veendam

  © vvd veendam

  Voordat we beginnen met vergaderen vieren we de geboorte van de dochter van Arjan en Marlous. Gefeliciteerd vanuit de VVD gemeente Veendam! Lees verder

 • Strakke regie, met weinig onenigheid

  Veendam werd de afgelopen vier jaar geregeerd door vijf partijen. Het was een college zonder PvdA. Gemeentebelangen (GB) en VVD gingen in 2014 verder met liefst drie andere partijen: CDA, D66 en ChristenUnie. Onder het motto Open, dienstbaar en toekomstgericht ging het college aan de slag. Bij de presentatie van de plannen voor de nieuwe periode werd een aantal thema’s uitgelicht: Herindeling, windturbines, verbeteren van het economisch perspectief, behoud van culturele voorzieningen, burgerparticipatie. En in de hoofdplaats Veendam; een facelift voor de Kerkstraat-West, invulling van het Lloyds-terras en ontwikkeling van het Sport- en Leerpark aan de Langeleegte. Lees verder

 • Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

  In de ledenvergadering op 30 november jl. heeft de VVD afdeling gemeente Veendam de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. De VVD heeft 8 kandidaten beschikbaar waarvan 2 nieuwkomers. Bert Wierenga is gekozen tot lijsttrekker van de VVD Veendam. De lijst is een goede mix van ervaring en verfrissing. Met een vernieuwde website en facebook pagina van de VVD gemeente Veendam zijn ze makkelijker bereikbaar en te vinden. www.veendam-wildervank.vvd.nl www.facebook.com/veendamvvd De lijst ziet er als volgt uit: 1 Bert Wierenga, 2 Ina Felder – van Koldam, 3 Duke Dominicus van den Bussche, 4 David von Henning, 5 Arjan Nieboer, 6 Janny Zandvoort, 7 Riekje Wright, 8 Harry Prins. Lees verder

 • Bezoek Paragon Veendam

  VVD Veendam en Pekela op bezoek bij Paragon te Veendam. Lees verder

 • Gast van de gemeenteraad

  Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe de leden van de gemeenteraad debatteren over zaken die spelen in Veendam? Meldt u zich dan aan als 'Gast van de gemeenteraad'. Lees verder

 • Facebook pagina VVD gemeente Veendam

  De VVD gemeente Veendam heeft ook een Facebook pagina like de pagina om ons te volgen op Facebook Lees verder