OPenbaar beheer groenonderhoud

Openbaar beheer, groenonderhoud etc.

Het beheer van de openbare ruimte is een wezenlijke taak van de gemeente. Dit impliceert dat de gemeente zorgdraagt voor het beheer van de wegen, trottoirs en fietspaden, het onderhouden van het groen in het algemeen en diverse onderdelen in het bijzonder en het groen vooral daar stimuleert waar het past in de omgeving. Onkruid op wegen en trottoirs wordt veelal als overlast ervaren. Het is er met allerlei directieven vanuit de landelijke overheid niet eenvoudiger op geworden om onkruid te bestrijden. De middelen zijn evident minder effectief en het bestrijden kost meer inzet van menskracht. Daarmee wordt de gemeente met een flinke extra last opgezadeld. In de komende periode zal nauwkeurig worden gekeken hoe de gemeente met deze problematiek kan en moet omgaan. Op voorhand wordt er niet vanuit gegaan dat er meer geld moet worden bijgelegd maar als een stevige verkenning leidt tot de conclusie dat het niet zonder extra middelen kan zal de bereidheid er moeten zijn om het gewenste niveau te realiseren.

Het beheer van de openbare ruimte ziet ook op het waterbeheer. De gemeentelijke vijvers en sloten worden geteisterd door exotische planten die tot overlast (en daarmee extra) kosten leiden. Dit zal op korte termijn worden aangepakt. De balans tussen wat door regelgeving kan en wat vanuit gemeentelijke optiek wenselijk is, moet worden hersteld.