Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

De gemeente Veendam kent een goede bereikbaarheid. Een mooi stelsel van wegen leidt reizigers van en naar onze gemeente. Veendam is tevens goed bereikbaar over het water. Zowel plezierjachten als vrachtschepen kunnen Veendam goed bereiken. Per spoor is er een goede verbinding in noordelijke richting met de stad Groningen. De rest van Nederland is evenwel niet goed bereikbaar per spoor. Een verbinding per rail naar Assen zou daar een goede kentering in kunnen aanbrengen. We willen de komende periode onze inzet plegen om de geesten bij andere partijen rijp te maken voor deze gedachte. Er wordt al geruime tijd gesproken over de zogenaamde Oostboog-verbinding. Deze verbinding zal een belangrijke bijdrage leveren aan de economische positie van de gemeente Veendam. Het wordt voor bedrijven dan nog aantrekkelijker om zich in de gemeente Veendam te vestigen, zeker waar het de handel met onze oosterburen en de Scandinavische en Baltische staten betreft. Ook op dit dossier zal stevige inzet worden gepleegd. De verkeerssituatie binnen de gemeente staat er als zodanig goed voor. Ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet zullen voor zover nodig worden voortgezet. In het kader van de aanpassingen aan de pleinen zal het parkeerbeleid worden geactualiseerd. De stadsbus zal in stand worden gehouden.