Beëdiging Commissieleden

Maandag 4 juli zijn de raadscommissieleden beëdigd.
Voor de VVD Veendam Wildervank is David Von Henning beëdigd.
Op een nader te bepalen moment zal Arjan Nieboer nog beëdigd worden.
De leden van de raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek legden de eed of belofte af en ondertekenden een integriteitsverklaring.
Een raadscommissie is een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaat uit door de raad benoemde leden.
De commissieleden houden regelmatig vergaderingen om de gemeenteraad te kunnen adviseren.