Coalitiegesprekken

Huidige coalitie praat verder over vorming college gemeente Veendam

Gemeentebelangen (GB), Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten 66 (D66) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) gaan samen verder praten over de vorming van een college en daarmee een continuering van de huidige coalitie. Dit is de conclusie naar aanleiding van de gesprekken die Gemeentebelangen als grootste fractie voerde met de politieke partijen in de gemeente Veendam. Er is niet gesproken met Veuruutkiek (VUK). Zij zijn niet op de uitnodiging voor een gesprek ingegaan.

 

Draagvlak

Informateur Henk Jan Schmaal (GB): “De gesprekken zijn constructief en in een goede sfeer verlopen. De partijen hebben aangegeven tevreden te zijn over de behaalde resultaten over de afgelopen vier jaar. Deze combinatie kan, met 14 van de 21 zetels, rekenen op een breed draagvlak. De vier partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en praten verder over de vorming van een college.”

 

Thema’s

Tijdens de gesprekken is de behoefte naar voren gekomen voor een brede discussie over een aantal thema’s, zoals burgerparticipatie, dienstverlening en de omgangsvormen. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 april 2022 vindt hierover een discussie plaats met de gehele raad.