Inbreng VVD tijdens de commissie vergadering van maandag 24-02-2020

De VVD is van mening dat de Regio Groningen uitgewerkte plannen heeft, die ruimschoots naar evenredigheid de landelijke ambities waarmaken. Rekent u mee: regio Groningen 4 TWh, 30 regio’s als iedereen net zoveel gepland had als Groningen dan werd er 30 x 4 = 120 TWh opgewekt, dat is nogal wat meer dan de beoogde 35 TWh.

Alleen daarom al een reden geen verdere ambities te formuleren. Laat Groningen niet weer een wingewest worden zoals met de gaswinning is gebeurd. Niemand had dat toen voorzien. Een les! Lang daarvoor heeft Groninger turf de gouden eeuw al mogelijk gemaakt.

Nu stoppen met het betoog zou het voorliggend concept te kort doen.

Daarom nu de consultatiepunten.

1. Ruimte

Energietransport levert altijd energieverliezen, korte lijnen lijken aangewezen. Schaal-bij-schaal moet altijd een sterk lokaal draagvlak hebben, waarbij telkens de ruimtelijke effecten goed omschreven zijn. Verkennen is prima, maar het is te vroeg het schaal-bij-schaal-principe in de RES 1.0 op te nemen.

2. Elektriciteit

Mening vooraf.

We moeten inzetten op vermindering van het gebruik. Want er is geen duurzame energie-opwekking mogelijk. Welke vorm van energie-opwekking je ook kiest altijd er zullen milieu-nadelen zijn. Het is echter verspilde energie tegen de tijdgeest te strijden, je kunt hoogstens proberen wat bij te buigen (bij, niet mee).

Niemand hoor ik nadenken over het effect op het weer doordat windmolens energie uit de lucht halen en de wind daardoor minder hard gaat waaien en depressies minder snel worden opgevuld. Niemand hoor ik nadenken over het feit dat de energie die zonnepanelen opnemen niet door de aarde wordt weerkaatst en dus ook niet door de CO2-laag hoeft te worden vastgehouden om de aarde op te warmen, dat gebeurt al aan de grond.

De consultatie!

Om actueel te zijn: geen geïmporteerde biomassa.

Bod 1. Prima dat loopt al. Bod 2 is al meer dan onze portie.

Met bod 3 maken we weer de zelfde fout als in de jaren 60.

3. Warmte

We kunnen geen tegenstander zijn van de mogelijkheden voor het gebruik van groen gas te onderzoeken. Voorlopig zie ik een grotere toekomst voor Groen Links dan voor groen gas. Samenwerking binnen de regio is noodzakelijk, je gaat niet overal het wiel zelfstandig uitvinden. Samenwerken moet wel gepaard gaan met samen betalen èn samen profiteren. Geothermie en daarmee warmtenetten worden sterk gehinderd door de gevolgen van de gaswinning, Warmtestad Groningen is door een advies van de SodM afgeblazen. Niet alleen vanwege de te verwachten gevolgen, maar ook omdat een beving niet meer te herleiden zal zijn op aardgas of aardwarmte. Niemand hoor ik nadenken over geothermie als transporteur van warmte uit de bodem naar warmte in de atmosfeer. De diepe bodem koelt af en de atmosfeer warmt op.

Overigens blijft aardgas de beste en de schoonste brandstof, maar niet uit Groningen.

Daarnaast is ook waterstof belangrijk.

4. Lokaal eigendom

Eigendom kost wat en moet dus niet worden afgedwongen. De discrepantie tussen energiebehoefte en financiële draagkracht kan wrijving opleveren. Het principe moet dus zijn “meedoen is altijd optioneel”.

5. Communicatie

Lang heb ik moeten nadenken over het verschil tussen RES en energietransitie in de regio. Het enige dat ik kan bedenken is de RES als gedachte en de energietransitie in de regio als uitvoering. Over beide moeten de inwoners van Groningen worden ingelicht en voorgelicht. Daarmee wordt wel aanvaard dat de inwoners mogen meedenken en –praten. Anders is een voorlichtingscampagne een wassen neus.

Nadeel is de vertraging die dat alles zou opleveren.

Mijnheer de voorzitter.

Resumerend:

Ruimte: schaal-op-schaal niet in RES 1.0

Elektriciteit: Bod 1 prima, bod 2 heel misschien, bod 3 niet doen.

Warmte: Wel onderzoeken, nog geen bod

Lokaal eigendom: meedoen moet altijd vrijwillig

Communicatie: De mensen goed op de hoogte houden

Voorts ben ik van mening dat er maar 1 echt probleem is: “er zijn te veel mensen”