Veendam pleit voor realisme met klimaatambities

Volgens wethouder Bert Wierenga (VVD) moet deze realistische blik ervoor zorgen dat overheden niet te snel gaan, zonder te denken aan het draagvlak en de betaalbaarheid van de klimaatplannen.

Regionale Energiestrategie

Wierenga doelt hiermee op de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES), een regionaal uitvloeisel van het Klimaatakkoord waarin twaalf gemeenten, de provincie en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest nadenken over het vergroenen van onze provincie.

'Het concept-Klimaatakkoord geeft allerlei indicaties van waar we naartoe moeten', zegt Wierenga. 'Ik denk dat het zo niet haalbaar is op een goede manier. Als je draagvlak wilt, moet je er meer tijd voor nemen dan er nu voor staat.'

Weinig geleerd?

De Groningse overheden hebben met elkaar afgesproken om in 2030 ruim 49 procent minder CO2 uit te stoten dan nu het geval is. Wierenga vreest dat overheden weinig hebben geleerd van de totstandkoming van windpark N33, dat er volgens actiegroeperingen door de Rijkscoƶrdinatieregeling doorheen is 'gedrukt'. Ook is Wierenga op zijn hoede voor de inmenging van het Rijk bij de klimaatplannen.

'Ik noem dat het zwaard van Damocles: als je niet doet wat wij willen, zeggen wij wat je moet doen', stelt hij. 'Maar als we het zo gaan doen, krijgen we dat draagvlak in elk geval niet. Dan komen we meer tegenover elkaar te staan dan zou moeten.'

Fout

Wierenga erkent dat er wat moet gebeuren. 'We verschillen niet van mening van de noodzaak van de energietransitie. Waar ik voor pleit is dat we de juiste stappen nemen. Het begrip 'zoekgebied' heeft hier een ernstige lading gekregen, want het zoekgebied voor het windpark bleek uiteindelijk het definitieve gebied waar windmolens werden geplaatst. Die fout moeten we niet opnieuw maken.'

Veendam wil vooral een realistische koers varen op het gebied van duurzame energie. 'Wij zeggen: kijk nou wat er is gerealiseerd, kijk wat er vergund gaat worden en kijk dan of wij ons aandeel hebben geleverd. Andere provincies moeten ook een keer meedoen.'

Betaalbaarheid

De VVD-bestuurder hamert tot slot op de betaalbaarheid van de klimaatplannen en is bang dat 'Jan Modaal' het anders in de portemonnee gaat voelen.

'Je kunt niet tegen mensen zeggen: je moet van het gas af als je niet goed nadenkt over de vraag wie het betaalt. Als we daar niet goed over nadenken, voelen mensen zich achtergesteld en zouden we wel eens energiearmoede kunnen krijgen. Dat moeten we natuurlijk niet willen.'