Samenstelling College van B&W

Samenstelling College van B&W

In 2018 is er een nieuw college aangetreden in Veendam.

De plannen voor de collegeperiode van 2018 – 2022 staan in het collegeprogramma.

Het college bestaat uit:

  • Burgemeester Sipke Swierstra
  • Wethouder Henk - Jan Schmaal
  • Wethouder Ans Grimbergen
  • Wethouder Bert Wierenga
  • Wethouder Jaap Velema
  • De gemeentesecretaris is Harry Coerts

Burgemeester

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad de wethouders voor een periode van vier jaar. Wethouders zijn geen lid van de raad. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Hiermee vormt hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont  alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.