Gast van de gemeenteraad

Gemeenteraad

Wilt u een keer van dichtbij meemaken hoe de leden van de gemeenteraad debatteren over zaken die spelen in Veendam? Meldt u zich dan aan als 'Gast van de gemeenteraad'. 

U wordt dan uitgenodigd om een raadsvergadering bij te wonen. De gemeenteraad beslist tijdens de vergaderingen over zaken die de gemeente aangaan. Dat kan zijn over ruimtelijke ordening, sociale zaken, openbaar vervoer of milieuzaken. Maar ook cultuur of financiën kunnen onderwerp zijn.

Programma

Het programma voor u als “Gast van de gemeenteraad” is als volgt. Een half uur voor de vergadering wordt u ontvangen door een raadslid en krijgt u een korte uitleg over hoe een vergadering van de gemeenteraad werkt, krijgt u een rondleiding, kunt u vragen stellen aan raadsleden en wordt er besproken wat er zoal op de agenda staat. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen.

Raadzaal

De vergadering die u bijwoont vindt plaats in de raadzaal. Deze zaal wordt ook wel de kleine Ridderzaal genoemd. Interessant zijn de (symbolische) gebeeldhouwde vogelfiguren en glas-in-loodramen met een wapen en naam van families, die een rol hebben gespeeld in de Veendammer geschiedenis.

Belangstelling?

Lijkt het u leuk om een keer een raadsvergadering bij te wonen? Meldt u zich dan aan via griffie@veendam.nl. Toewijzing is op volgorde van aanmelding. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging voor één van de vergaderingen.